Elegimos el nombre ASKATASUNAREN BIDEA por ser el de la libertad un valor fundamental para el pueblo vasco, que compartimos plenamente. Valor fundado en el respeto, la solidaridad, el diálogo y el compromiso surgido del amor hacia el pueblo del que nos reconocemos parte.

San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina.

Para comunicarte con Askatasunaren Bidea podés escribirnos a askatasunarenbidea@gmail.com

PARA ACCEDER A LAS NOTAS ANTERIORES , bastará con clickear en "entradas antiguas", seleccionar un mes, y a partir de allí la nota que se desea leer.

viernes, 22 de agosto de 2014

HISTORIA Y EUSKERA

LOS BALLENEROS VASCOS EN ISLANDIA

Luego de una muy interesante charla sobre los balleneros vascos, que nos dió Emilio de Cándido, en Askatasunaren Bidea, nos ha quedado la inquietud de profundizar en el tema. Es así como dimos con este artículo en la página " Historia del País Vasco y del Euskera - Euskara eta Euskal Herriko Historia.  De ella tomamos el artículo que sigue a continuación. 


LA LENGUA VASCO-ISLANDESAFue la lengua pidgin utilizada en la comarca islandesa de Vestfirðir en el siglo XVII. Se creó fruto de la relación entre los pescadores y comerciantes vascos que fueron a Islandia con la población autóctona islandesa. Este pidgin tenía influencia del inglés y del francés, y surgió de la convivencia que se dio en los países del Atlántico norte entre pescadores de diferentes nacionalidades.


Los vascos fueron los primeros que pescaron ballenas en el golfo de Vizcaya. La primera noticia de esta actividad se remonta a un documento datado en el año 670 d.C. Según ese documento los pescadores de Labort vendieron 40 botes de aceite de ballena en el norte de Francia.

Sin embargo, en el Atlántico norte, la primera referencia a los pescadores del País Vasco es del año 1412. En ese año los islandeses indicaron que a 500 millas de Grundarfjörður se encontraban faenando en torno a veinte balleneros vascos.

Seguramente los vascos llevasen ya trabajando en esas aguas durante algunas décadas, no sólo en la caza de la ballena, sino también en actividades comerciales. La caza de la ballena aportaba grandes ganancias y proporcionaba productos imprescindibles en aquella época. En el siglo XIII los vascos construyeron varios puertos para la caza de la ballena, entre ellos el de Getaria de 1204 o el de Lekeitio. Sin embargo, para 1334 el declive de la caza de la ballena en el golfo de Vizcaya era tan evidente, que incluso Alfonso XI de Castilla prohibió provisionalmente su caza, con el objeto de aumentar el stock. Esto impulsó a los pescadores a otros mares.

En el siglo XV los vascos se encontraban pescando bacalao y cazando ballenas en Canadá. Para llegar a esas latitudes debían pasar por Islandia y Groenlandia. Con este fin, establecieron un mínimo de nueve asentamientos de pesca en Labrador y Terranova, el más grande podía albergar 900 personas y se encontraba en Red Bay.

Las relaciones entre los islandeses y los balleneros vascos no fueron siempre pacíficas. Por ejemplo, debido a una de estas disputas, se llegó a la masacre más grande que ha existido en la historia de Islandia, conocida por los islandeses como Spánverjavígin (la masacre de los españoles) acaecida entre 1615 y 1616, y que acabó con tres balleneros hundidos en Vestfirðir o en fiordos más al oeste, y con la muerte de más de 50 pescadores, comandados por Esteban Telleria y Martín de Villafranca, a manos de los islandeses.

En torno a 1905, Jón Helgason, filólogo y poeta danés, encontró en la biblioteca Arnamagnaeana de la Universidad de Copenhague dos diccionarios que hablaban de este pidgin: Vocabula gallica ("diccionario de Francés") y Vocabula biſcaïca ("diccionario de vizcaíno"), ya que en la época moderna se conocía al euskara como vizcaíno.

El manuscrito es de finales del siglo XVII principios del XVIII, y se encuentra actualmente en la biblioteca Arnamagnaeana de la Universidad de Copenhague. En total son dos diccionarios: el primero de 16 hojas y 517 palabras, y el segundo de 10 hojas y 228 palabras. En total dispone, por tanto, de 745 palabras.

En el manuscrito además de palabras corrientes relacionadas con la caza de la ballena podemos encontrar también palabras relacionadas con el entorno de esta actividad. Se desconocen los autores pero, según los investigadores, los escritores de este manuscrito eran personas que se dedicaban a esta actividad, pescadores del País Vasco que tenían una relación muy estrecha con la población del lugar. El diccionario posee, sobre todo, palabras del dialecto labortano del euskara, pero también existen aportaciones de otros idiomas como el francés, el castellano o el inglés.

Ejemplos del pidgin vasco-islandés (vasco-islandés / euskara / español):

* Ungetorre / Ongi etorri / Bienvenido
* For mi presenta for ju biskusa eta sagarduna / Bixkotxa eta sagardoa emango dizkizut / Te daré bizcocho y sidra
* Presenta for mi berrua usnia eta berria burra / Emadazu esne beroa eta gurina berria / Dame leche caliente y mantequilla nueva
* Zer travala for ju? / Zertan egiten duzu lan? / ¿En qué trabajas?
* for ju mala gissuna / Gizon gaiztoa zara / Eres un hombre malo
* normandia chave andia / Frantziarrek asko dakite / Los franceses saben mucho
* Sumbatt galsardia for? / Zenbat galtzerdiagatik? / ¿Cuánto por los calcetines?
* Presenta for mi locaria / Eman niri lokarriak / Dame las correas

Otros ejemplos (vasco-islandés / euskara / islandés / español ):

* Satto / Zatoz / Kom pu / Ven
* Ez tacit / Ez dakit / Eg veit echi / No lo se
* Nescagastia / Neska gaztea / Ögift kona / Chica joven
* Gessurtia / Gezurtia / Sträkur / Mentiroso
* Suas camporat / Zoaz kanpora / Fardu frä mier / Vete afuera
* Gekiseite / Jaiki zaitez / Fardu ä faetur / Levántate

Imagen anexa: museo del asentamiento pesquero de Bolungarvík (Islandia).

Más artículos sobre la historia del País Vasco y del euskara en el perfil de Facebook de Kondaira.net:


* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Euskal-islandiar hizkuntza.

XVII. mendean Islandiako Vestfirðir eskualdean erabilitako pidgin hizkuntza izan zen. Islandiara joandako euskaldun arrantzale eta merkatariek bertako biztanleekin sortu zuten. Pidgin horrek ingelesaren eta frantsesaren eragina zuen, eta Ipar Atlantikoan hainbat herrialdetako arrantzaleen arteko bizikidetzan eta hartu-emanetan oinarritzen da.

Bizimodua ateratzeko, euskaldunak lehenak izan ziren Bizkaiko golkoan baleak harrapatzen. Jarduera horren lehen idatzizko agiria 670. urtean datatua dago. Agiri horren arabera, Lapurdiko arrantzaleek Frantzia iparraldean 40 poto lumera (balea-olio) saldu zituzten.

Ipar Atlantikoan Euskal Herriko arrantzaleei egindako lehen aipamena, berriz, 1412. urtekoa da. Urte hartan islandiarrek zioten Grundarfjörðuretik 500 itsas milia mendebaldera Euskal Herriko hogei baleontzi inguru zebiltzala. 

Ziurrenik euskaldunek dagoeneko hamarkada batzuk eginak zituzten ur hauetan, balea-ehizan eta merkataritza-jardueretan. Balea-ehizak irabazi handiak ematen zituen, eta haretik garai hartan ezinbestekoak ziren ekoizpenak lortzen ziren. XIII. mendean baleak harrapatzeko hainbat portu eraiki zituzten euskaldunek, horien artean 1204an Getariakoa edo Lekeitiokoa. Hala ere, 1334. urterako balearen gainbehera hain zen nabaria Bizkaiko golkoan, ezen Alfontso XI.a Gaztelakoak arrantzarako behin-behineko debekua ezarri baitzuen, stock haditzeko asmoz. Horrek arrantzaleak beste itsasoetara bultzatu zituen.

XV. mendean, euskaldunak Kanadan zeuden balea eta bakailao arrantzan. Bertara ailegatzeko Islandia eta Groenlandiatikigaro behar zuten. Horretarako, gutxienez bederatzi arrantza-kokaleku ezarri zituzten Labrador eta Ternuan, handienak 900 lagunentzako lekua zuen eta Red Bayn zegoen.

Islandiarren eta Euskal Herriko baleazalen arteko harremanak ez ziren beti baketsuak izan. Adibidez, liskar hauek zirela eta gertatu zen Islandiako historian izandako sarraskirik latzena, Spánverjavígin (espainiarren sarraskia) izenarekin ezaguna:1615 eta 1616 artean, hiru baleontzi hondoratu ziren Vestfirðirren edo mendebalderagoko fiordoetan, eta orduan Piarres Agirre, Esteban Telleria eta Martin Villafrancakoak zuzendutako 50 marinel hil zituzten islandiarrek.

1905 aldera, Jón Helgason filologo eta poeta danimarkarrak Kopenhagengo Unibertsitateko Arnamagnaeana liburutegian bi hiztegi aurkitu zituen, pidgin hau aipagai zutenak: Vocabula gallica ("Frantsesezko hiztegia") eta Vocabula biſcaïca ("Bizkaierako hiztegia"), garai modernoan euskara bizkaiera bezala ezagutua baitzen.

Aipatutako eskuizkribu hau XVII. mendearen bukaerakoa edo XVIII. mendearen hasierakoa da, eta egun Kopenhageko Unibertsitateko Arnamagnaeana liburutegian dago. Guztira hiztegi bi dira: lehendabizikoa 16 orrialde eta 517 hitzetakoa eta bigarrena 10 orrialde eta 228 hitzetakoa. Hau da, guztira 745 hitz ditu.

Eskuizkribuan eguneroko hitzak ez ezik balea ehizarekin eta bere ingurumariarekin lotutakoak ere aurki ditzakegu. Egileak ez dira ezagutzen, baina ikertzaileen ustetan jarduera horretan aritzen ziren idazle bi izan ziren egileak, Euskal Herriko arrantzaleak, bertako biztanleekin lotura estua zutenak. Hiztegiak lapurterazko hitzak dakartza gehienbat, baina beste hizkuntzen ekarpenak ere baditu, tartean frantsesarenak, gaztelaniarenak eta ingelesarenak. 

Hona hemen pidgin honen adibide batzuk (euskal-islandiera / euskara):

* Ungetorre / Ongi etorri 
* For mi presenta for ju biskusa eta sagarduna / Bixkotxa eta sagardoa emango dizkizut 
* Presenta for mi berrua usnia eta berria burra / Emadazu esne beroa eta gurina berria 
* Zer travala for ju? / Zertan egiten duzu lan? 
* for ju mala gissuna / Gizon gaiztoa zara 
* normandia chave andia / Frantziarrek asko dakite 
* Sumbatt galsardia for? / Zenbat galtzerdiagatik? 
* Presenta for mi locaria / Eman niri lokarriak 

Beste adibide batzuk (euskal-islandiera / euskarara / islandiera ):

* Satto / Zatoz / Kom pu 
* Ez tacit / Ez dakit / Eg veit echi 
* Nescagastia / Neska gaztea / Ögift kona 
* Gessurtia / Gezurtia / Sträkur 
* Suas camporat / Zoaz kanpora / Fardu frä mier 
* Gekiseite / Jaiki zaitez / Fardu ä faetur 

Erantsitako irudia: Bolungarvíkeko arrantza-guneko museoa (Islandia).

Euskal Herriaren eta euskararen historiari buruzko artikulu gehiago Kondaira.net-en Facebook-eko profilan:

No hay comentarios:

Publicar un comentario